Чланови одбора (2017/2018)

Милка Тадић

Функција: Председница

Иматрикулиранa на: Универзитет Цирих

 

Марија Јосифовић

Функција: Oдговорна за људске ресурсе

Иматрикулирана на: Универзитет Цирих

 

Дајана Чајкић

Функција: Одговорна за догађаје

Иматрикулиранa на:  Универзитет Берн

 

Маја Станковић

Функција: Одговорна за догађаје

Иматрикулиранa на:  ЕТХ

 

Срђан Стевановић

Функција: Одговоран за финансије

Иматрикулиран на: ЗХАВ

 

Дејан Малчић

Функција: Подпредседник и одговоран за спортске догађаје

Иматрикулиран на:  ЕТХ

 

Тања Петрашковић

Функција: Одговорна за  интернет презентацију

Иматрикулирана на: Педагошки факултет Берн

 

Чланови одбора (2016/2017)

Милка Тадић

Функција: Председница

Иматрикулиранa на: Универзитет Цирих

 

Саша Каралић

Функција: Подпредседник и одговорни за однос са јавношћу

Иматрикулиран на: Универзитет Цирих

 

Марија Јосифовић

Функција: Oдговорна за људске ресурсе

Иматрикулиранa на: Универзитет Цирих

 

Марко Ћорић

Функција: Одговоран за информацијону технологију, маркетинг и догађаје

Иматрикулиран на: ЗХАВ

 

Дајана Чајкић

Функција: Одговорна за догађаје

Иматрикулиранa на:  Универзитет Берн

 

Маја Станковић

Функција: Одговорна за догађаје

Иматрикулиранa на:  ЕТХ

 

Дејан Малчић

Функција: Одговоран за интернет презентацију, спортске догађаје и финансије

Иматрикулиран на:  ЕТХ

 

 


Чланови одбора (2015/2016)


Александар Костић

Функција: Председник

Иматрикулиран на: Универзитет Цирих

 

Саша Каралић

Функција: Подпредседник и одговорни за однос са јавношћу

Иматрикулиран на: Универзитет Цирих

 

Милка Тадић

Функција: Одговорна за финансије

Иматрикулиранa на: Универзитет Цирих

 

Марија Јосифовић

Функција: Oдговорна за људске ресурсе

Иматрикулиранa на: Универзитет Цирих

 

Марко Ћорић

Функција: Одговоран за информацијону технологију, маркетинг и догађаје

Иматрикулиран на: ЗХАВ

Facebook
Instagram