Предавање селф менaџмент

Захваљујући томе што нам је Иван Кокеза презентовао његову теорију (SAIL), научили смо данас нешто ново о селф менaџменту и лидершипу. За даље иформације посетите његову страницу:

http://www.kokeza-consulting.com/en_GB/