УСС-Журка Вол. 3

Првог децембра 2017. године смо прославили трећу чувену журку УСС-а у «Netzwerk»-бару у Оерликон-у. Журки су присуствали скоро сви чланови удружења; такође су нам се придружили и интернационални пријатељи. За добру музику уз коју се ђускало до раног јутра је био задужен Диџеј Aлекс.