Час српског језика

”Волимо српски језик свакога дана помало. Српски језик нема никога другог осим нас.”
Душан Радовић

С циљем очувања матерњег језика, одржан је 29. новембра 2017. године час српског језика за наше чланове и чланице. Догађај је омогућила чланица Марија Јосифовић, која је студирала славистику на циришком Универзитету . Теме су биле у главном најчешђе грешке говора српског језика током свакодневног живота. Марија нам је објаснила основна правила српске граматике, која је по себи јако комплкована. Ипак она је успела да нам садржај објасни на разумљив начин. Већином студенти нису свесни тога да праве граматичке грешке. Чињеница да они говоре дневно више језика може бити узрок тога. Стога, циљ часа је исто био да чланови користе новостекло знање током комуникације на српском језику. На крају су имали могућност да поставе питања и да се удубе још даље у свет српске граматике.

Марија Јосифовић

Стефан Николић, Дејан Малешевић, Тања Петрашковић, Ђурђина Стојановић, Марија Јосифовић, Манојло Митровић, Срђан Стевановић и Тамара Савић.

Слајдови презентације